Doorzoek hier de gehele collectie. Specificeer je zoekopdracht door te sorteren. 

De Geschiedenis van J&K Smit’s scheepswerven.

De oorsprong van N.V. J.& K. Smit’s scheepswerven ligt op de werf van Fop Jansz. Smit, deze verkreeg bij het overlijden van zijn vader Jan Jaquesse de "huizing met scheeps- en timmerloods met woonhuis…
Een foto van de werf L. Smit & Zn. uit 1938
De Geschiedenis van de N.V. L. Smit & Zoon’s Scheeps-en Werktuigbouw:

De oorsprong van N.V. L. Smit & Zoon’s Scheeps-en Werktuigbouw ligt bij Jan Foppe Smit (1742-1807), een zoon…
De wachtplaats voor de stoomboten van Fop Smit met de uitspanning van de familie A. de Bruijn. Mevrouw Collee, met kind op de arm, brengt haar moeder naar de boot, Steunend op de kar Wout Verschoor met links van hem…
De schuur op de voorgrond was van Aai de Bruijn. Zijn broer Jan de Bruijn, vader van Ger B. van Asperen - de Bruijn zat in de schuur daar net naast, met zijn koeien en jongvee. Hun opa boerde al…
Omgeving Pijlstoep voor de dijkverzwaring, waarbij de buitendijkse bebouwing nog intact is. Met slagerij Den Hartog, later Van Bochove, het huis van vrouw Ooms en dat van Pijl, later H. Baas, kolenhandel. Binnendijks links bovenaan de Pijlstoep bakkerij Giphart. Even…