Doorzoek hier de gehele collectie. Gebruik het zoekformulier aan de rechterkant om je zoekopdracht te specificeren.

Scheepswerf L. Smit & Zn.

Toegevoegd op 10 april 2014

Een foto van de werf L. Smit & Zn. uit 1938
De Geschiedenis van de N.V. L. Smit & Zoon’s Scheeps-en Werktuigbouw:

De oorsprong van N.V. L. Smit & Zoon’s Scheeps-en Werktuigbouw ligt bij Jan Foppe Smit (1742-1807), een zoon van Fop Jansz. Smit (1705-1791)

Fop Jansz. Smit, verkreeg bij het overlijden van zijn vader Jan Jaquesse de "huizing met scheeps- en timmerloods met woonhuis aan de Noord.

Toen Fop Jansz. zich eind 1784 uit de zaken terugtrok liet hij de werkzaamheden aan zijn 2 zoons Jan Foppe en Jacques Foppe, de laatste bijgenaamd Jakus.
Deze samenwerking werd om wat voor reden dan ook verbroken want Jakus begon in 1790 voor zichzelf op een door hem aangekocht terrein, westelijk van de werf van zijn vader gelegen.
We weten niet wat de reden is geweest, maar Jakus verkocht in 1796 de werf aan zijn broer Jan Foppe en vertrok naar Oud Beijerland.

Deze Jan Foppe, heeft drie generaties scheepsbouwer voortgebracht:
Zoon Fop (1777-1866) de werf L Smit en Zn en de scheepsbouwtak aan de Slikkerveerse kant
Zoon Jan I (11779-1869), de scheepswerven J. & K. Smit
Zoon Cornelis (1784-1859), de scheepswerf aan de Noord (oude werf)
Kinderen van deze scheepsbouwers waren stichters van de scheepswerven Jan Smit te Slikkerveer, Piet Smit Jr, te Slikkerveer/Rotterdam, de scheepswerf de Schelde in Vlissingen, de klinknagelfabriek Smit in Slikkerveer, de Electro technische fabriek Smit Slikkerveer, de stoomboot rederij op de Lek, de sleepdienst L.Smit en Co.
Met hun verdere familie, direct of aangetrouwd, waren zij betrokken bij de houthandel, kolenhandel, rijstpelmolen, machinefabrieken enz.

We beginnen dus in 1796 als Jan Foppe de werf van zijn broer Jakus koopt, hij deed dat niet om uitbreiding aan zijn bedrijf te geven, maar bestemde de werf voor zijn oudste zoon Fop.
Zelf bleef hij tot aan zijn dood in 1807 met zijn 2 zoons Jan en Cornelis op de oorspronkelijke werf werken.

Fop Smit bouwde diverse raderboten voor passagiersvervoer op de binnenwateren, onder andere voor de Nederlandse Stoomboot Reederij.
In 1824 reeds had vader Fop samen met broer Jan, in een vennootschap, een houten raderboot gebouwd voor de Verenigde Nijmeegse Beurtschippers.

Toch maakte rond die tijd de bouw van zeilschepen het merendeel van de opdrachten uit.
In 1830 liep de eerste driemaster van stapel, de “Vier Gebroeders”, gebouwd voor eigen rekening en genoemd naar zijn zoons Piet, Jan, Leen en Fop. In 1834 verkocht hij het schip aan Louis Bienfait & Son te Amsterdam. Het was de eerste in een reeks die Fop Smit voor deze reder zou bouwen.

Fop Smit breidde zijn werf aan de Kinderdijk uit met een stoomhoutzagerij en een sleephelling.
De grootse roem oogstte met de in 18576 gebouwde Bark de “Noach”, het bleek voor die tijd de snelste zeiler ter wereld te zijn.
Na het overlijden van Fop Smit in 1866 kwam de werf in handen van zijn Zoon Leendert.

In 1870 trok Leendert zich uit de zaken terug, de werf liet hij over aan zijn schoonzoon JanV, die met zijn dochter Jannigje Johanna was gehuwd
JanV ging zich ook richten op het specialiteitengebied van zijn buurman J. & K. Smoit, rond 1877 begon hij met de bouw van baggermateriaal.
De eerste zuigers waren onder andere de Maasmond I, II en III.
L. Smit & Zn. begon langzamerhand een vooraanstaande positie in te nemen in de bouw van baggermateriaal, in het bijzonder door de toepassing van het zogenaamde zelfleegzuigsysteem.
In 1897 gaf JanV het roer over aan zijn enige zoon Leonardus (1865-1926).
Die op zijn beurt het bedrijf over gaf aan zijn zoon Leonardus Cornelis (1893-???) (mijnheer Leo), waarbij ook later zijn neef Dick Leonardus Hendrik(1919-1983) in dienst kwam bij LSZ
In juli 1965 fuseert de werf met andere scheepswerven onder andere J. & K. Smit in de I.H.C. werven en verdwijnt langzamerhand de familie Smit uit de directie.

Reageren

Reacties

Geen reacties aanwezig